Košík

Váš košík je prázdný

Typy bran:  posuvné brány po kolejnici, samonosné posuvné brány, nebo křídlové?

Typy bran:  posuvné brány po kolejnici, samonosné posuvné brány, nebo křídlové?

Preferujete křídlové, nebo moderní samonosné posuvné brány? Máte rádi komfort automatického otevírání, nebo se spokojíte s bránou na ruční pohon? Naštěstí nabídka je dnes velmi pestrá a vybere si opravdu každý. Jen je potřeba při výběru uvážit všechna „pro“ a „proti“ jednotlivých typů bran.

Již od pradávna měli lidé potřebu oddělit svá obydlí a těžce vydobyté cennosti od okolního světa nějakým typem plotu. V tu chvíli začali řešit efektní a spolehlivý vstup na své ohraničené území. Formou nejrůznějších hradeb a překážek chránili své domovy, a to jak proti divoké zvěři, tak i proti nezvaným hostům. Některé principy vstupních bran se zachovaly dodnes. Jiné, například padací mosty a mříže, jsou již pouhou vzpomínkou nebo technologickou vzácností.

Díky technologickému pokroku kdysi nemotorná vrata byla nahrazena dnešními supermoderními branami, vraty a závorami, které mají zabudované automatické ovládání, spoustu bezpečnostních prvků a lze je jednoduše ovládat i pomoci mobilního telefonu. Výrazný pokrok nastal i u jednotlivých komponentů, které se při vývoji bran používají.

Dnešní výrobky jsou navíc mnohem spolehlivější, lehčí, a přitom elegantnější než kdy dříve. I díky tomu je dnes nespočet možností, jak efektivně uzavřít vjezd na pozemek.

Křídlové brány

Tradiční křídlové brány nepotřebují prakticky žádný prostor zboku, na druhou stranu otáčením jednoho nebo dvou svých křídel zabírají prostor pro parkování hned za branou (případně před ní – podle toho, jaké konstrukční řešení bylo zvoleno). Křídlové brány nejsou náročné jen na prostor, ale také na nosnost sloupků nebo na elektroinstalaci. Další vlastnost, na kterou je při koupi křídlové brány nutné dávat pozor, je značná poruchovost mechanismu. V případě automatizace s nutností dvou pohonů je pak tento typ brán velmi nepraktický a u zákazníků uvolňuje své místo branám posuvným.

Zajímavou variantou křídlových bran jsou skládací brány. Převodový segment zde zajišťuje souměrné složení jednotlivých křídel na dvě menší. Toto řešení sice řeší automatické uzavírání vjezdu v místech, kde není prostor ani na klasickou křídlovou bránu, ale v konstrukci takovéhoto stroje vzniká několik problematických míst se zvýšeným nebezpečím úrazu, poruchy nebo hlasitého skřípání při pohybu. Zkušení architekti a stavebníci se této nemoderní variantě snaží vyhnout již při projektování stavby s tím, že nejefektivnější je vždy použití brány posuvné.

Posuvné brány po kolejnici

U posuvných bran je méně praktickou variantou posuvná brána po kolejnici, která se také označuje jako „pojezdová brána“. Tyto brány musí mít svůj betonový základ napříč celou šířkou průjezdu a na něm ještě ocelovou kolejnici, po které se brána pohybuje. Vytváří se tak nerovnost, kterou pocítíte při jejím přejetí. Čím menší kola má vaše vozidlo, tím je nepříjemnější přejezd přes kolejnici. Velmi nepříjemnou překážkou je to hlavně pro kolečkové brusle, jízdní kola nebo elektrické koloběžky.

Další nepříjemností u tohoto typu bran je potřeba vyšší investice při stavební přípravě. Po celý rok, zejména pak v zimním období, se této dráze pro kolečka posuvné brány musí věnovat zvýšená péče. Mnohdy se dokonce doporučuje pod tuto kolejnici umístit topný kabel, který v průběhu let zvyšuje náklady na provoz a zhoršuje ekologickou i ekonomickou bilanci.

Posuvná brána po kolejničce, která může být i teleskopická, pak na jednu stranu život svým majitelům usnadňuje automatizací a dálkovým ovládáním, na stranu druhou vyžaduje větší pozornost a péči. Pokud se posuvné bráně po kolejnici nedostává potřebné péče, je nezbytné počítat s následným poměrně drahým servisem. Tento typ posuvných bran je vyhledávanou variantou tam, kde je málo prostoru pro výsuv brány nesené. Úpravou konstrukce na teleskopický výsuv se tato výhoda ještě násobí. I zde ovšem platí, že množstvím pohyblivých kladek a lanovodů vzniká při automatickém otevírání pomocí motoru složitý stroj. A jako takový chce svojí péči, servis a zvýšenou opatrnost při provozu.

Samonosné automatické posuvné brány

Nejmodernějším a nejžádanějším typem vjezdových bran jsou samonosné posuvné brány, označované také jako „nesené“. A právě tímto typem bran se naše firma primárně zabývá. O používaných materiálech, hliníku a nerez oceli, ze kterých tyto brány v srdci jižních Čech vyrábíme, se můžete více dozvědět v samostatném článku.

S použitím toho nejlepšího, co současná doba dovoluje a s vlastními inovacemi jsou posuvné brány značky FL BRÁNY špičkou na trhu. Týká se to kvality, vzhledu, příznivé ceny, rychlosti a spolehlivosti dodání a následného uživatelského komfortu. Kromě nevýhody pramenící z podstaty geometrie letmo uložené nesené brány, kterou je její větší zábor bočního prostoru, má nesená posuvná brána nejvíce výhod ze všech typů vjezdových bran. Není nutné ztrácet čas s náročnou údržbou. Vjezd pod branou nehyzdí betonový základ s železnou kolejnicí. Přístup na váš pozemek v celé šířce průjezdu nemusí být absolutně rovný, a tak jsou tyto brány vhodné i pro mírně skloněný terén a architektonické prvky.

Celý rám brány se pohybuje pomocí dvou vozíků cca 8 cm nad terénem, který není nutno úzkostlivě čistit od štěrku, sněhu nebo námrazy. Nosné vozíky jsou ukotvené a precizně seřízené v betonovém základu, mimo průjezd. Díky lineárnímu přechodu sil z pohonu brány a dálkovému ovládání se při každém otevření i zavření průjezdu na pozemek vytváří elegantní a kultivovaný dojem. Mnoho let praxe a zkušeností nás vedlo ke zkonstruování vlastních hliníkových nesených bran a jejich komponent z nerezu, které Vám mohu srdečně doporučit.

Za tým značky FL BRÁNY obchodní ředitel Lukáš Sejk.

23.07.2020